Təmirdən sonra evlərin təmizlənməsi

Tikinti və təmir işlərindən sonra gələn ən son mərhələ – Təmirdən sonra Təmizlikdir. Bu çox zəhmət tələb edən işdir və onu təkbaşına həyata keçirmək çətindir, çünki əmələ gələn çirk çox spesifikdir və xüsusi müdaxilə tələb edir.
“Nuray Xalı” şirkətinin Bakıda təmirdən sonra təmizləmə xidmətinə, ilk növbədə, tikinti materialları, qarışıqlar, ləkələr, yapışqan, qoruyucu lent, germetika, zamaska (“şpaklyovka”), sement tozu, boya qalıqları və başqa çirklənmələrin aradan qaldırılması daxildir.