Örtüklərin yuyulması

Ölçüsündən və materialından aslı olmayaraq
İstənilən növ yataq örtüklərinin, ədyalların, döşəklərin və s. yuyulmasını zəmanətlə həyata keçiririk.