Haqqımızda

Siz xalça yuduzdurmaq istәyirsiniz? Onda bizә zәng edin Xalçalarınızı bir telefon zэngi ile evinizdәn tәhvil götürәrәk 1-2 iş günü әrzindә yuyulur və pulsuz servis xidmәti vasitәsi ilә ünvanınıza tәhvil verilir. Xalçalarınız şirkətimizin tәcrübәli mütəxəsis və avadanlıqları tərfindən yuyulur.

Xalçalar necә yuyulur?

Servis maşınlarımız vasitәsislә xalçalar evinizdәn götürülür vә kodlaşdırılır. Xalçalar yuyulmağa hazırlanan zaman onların rәnginin qarışmaması vә solmaması üçün xalçalar növlәrә ayrılır. Bundan sonra toz alınması avadanlığına qoyulur. Tozu alınmış xalça yuyulaq üçün hazır vәziyyәtә gәtirilir. Xalçalar hovuzlarda yumuşaldılaraq üzәrindә olan lәkәlәr lәkә çıxarıcı vasitәlәrlә lәkәlәr xalçadan çıxarılır. Müasir avadanlıqlar avtomatik fırçalar vasitәsi ilә xalçalar tam dәrinlәmәsinә qәdәr yuyulur vә bol su ilә durulanaraq qurutma yerinә göndәrilir. Xalçalar qurutma otaqında quruduqdan sonra yoxlanılır. Kontrol edildikdәn sonra xalçalar әtirlәnir vә paketlәrә qoyulur. Bundan sonra xalçalar PULSUZ SERVİSİMİZ vasitәsilә ünvanlara çatdırılır.

Әgәr Siz dә xalçalarınızı hәm tәmiz hәm dә keyfiyyәtli görmәk istәyirsinizsә xalçalarınızı BİZӘ ETİBAR edin.